Geschenken

Geschenken

Geschenken

In deze passage wordt ingegaan op: CGR-code § 6.2.

Geschenken aan beroepsbeoefenaren zijn toegestaan op voorwaarde dat ze:

1. Van geringe waarde zijn
De winkelwaarde mag niet meer bedragen dan € 50 euro per keer, met een maximum van €150 per jaar, per beroepsbeoefenaar en per vergunninghouder

en

2. Betekenis hebben voor de beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar

Dit is nader uitgewerkt en betekent concreet dat de volgende geschenken zijn toegestaan:

  • Materialen met een informatief of educatief karakter, die de zorg aan patiënten direct ten goede komen
  • Producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast, mits deze producten direct gericht zijn op de educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten
  • Voor zover hiermee geen routinematige praktijkuitgaven van de ontvanger worden gecompenseerd. Zo zal een stethoscoop van € 49,95 niet zijn toegestaan omdat een dergelijk apparaat zelf moet worden aangeschaft.

Het is toegestaan om pennen, blocnotes en congrestassen ter beschikking te stellen tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten of nascholingen, op voorwaarde dat:

  • Deze door de vergunninghouder zelf zijn georganiseerd
  • Het gaat om spullen van een geringe waarde
  • Er geen productnaam op wordt vermeld

Deze items worden gebruikt om aantekeningen te maken of om spullen in mee te nemen. In deze context wordt dit niet beschouwd als het geven van een geschenk. Het ligt echter anders als pennen en dergelijken worden uitgedeeld in een stand of tijdens een artsenbezoek. Het geven van pennen, blocnotes en congrestassen is in die gevallen verboden. 

0% voltooid

Downloads