Wet- en regelgeving

Bijwerkingen melden en risk management

Herkennen en melden van bijwerkingen

Dr. H. HeijstekM.J Donath

Inhoud

1
Inleiding
2
Balans tussen werkzaamheid en schadelijkheid van een geneesmiddel
3
Bijwerkingen
4
Farmacovigilantie
5
Risk management
6
Bijwerkingen melden
7
Wat wordt er met uw melding gedaan?
8
Aandachtspunten
9
Tot slot

Algemene cursusinformatie

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-learning:

 • Begrijpt u waarom het belangrijk is om bijwerkingen te melden
 • Weet u meer over bijwerkingen van geneesmiddelen
 • Kunt u verschillende soorten bijwerkingen onderscheiden
 • Weet u welke elementen noodzakelijk zijn voor een melding van een bijwerking
 • Weet u wie/welke organisaties zich bezighouden met farmacovigilantie
 • Weet u wat risk management inhoudt en begrijpt u het verband tussen meldingen van bijwerkingen en risk management in een farmaceutisch bedrijf
 • Weet u wat er met een bijwerkingenmelding wordt gedaan
 • Herkent u bijwerkingen sneller en vraagt u er gemakkelijker over door
 • Kunt u meldingen van bijwerkingen beter afhandelen

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit een studietekst die wordt afgewisseld met voorbeeldvragen. De voorbeeldvragen tellen niet mee voor uw score. Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets. Om voor de cursus te slagen, moet u 75% van de vragen in de eindtoets correct beantwoorden. Het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score. 

U kunt op elk moment pauzeren: het programma bewaart uw gegevens en als u weer inlogt, komt u direct terug waar u was gebleven.

In de cursus worden ook enkele reflectievragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u te laten nadenken over bepaalde onderwerpen. Deze vragen worden niet beoordeeld en u krijgt er ook geen feedback op. Ze tellen niet mee voor uw score.

De gehele cursus neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Auteurs:

 • Dr. M.J. Donath, Head Medical, Regulatory & Pharmaceutical Governance, GlaxoSmithKline BV
 • Dr. H. Heijstek, Regulatory Affairs Specialist, Roche Nederland BV

Review:

 • Drs. A.A.W. van Boekel, wetenschappelijk beoordelaar, arts, Bijwerkingencentrum Lareb

Wat u leert

Waarom het belangrijk is om bijwerkingen te melden
Meer over bijwerkingen van geneesmiddelen
Verschillende soorten bijwerkingen te onderscheiden
Welke elementen noodzakelijk zijn voor een melding van een bijwerking
Welke organisaties zich bezighouden met farmacovigilantie
Wat risk management inhoudt en verband begrijpen tussen meldingen van bijwerkingen en risk management in een farmaceutisch bedrijf
Wat er met een bijwerkingenmelding wordt gedaan
Bijwerkingen sneller herkennen en er gemakkelijker over doorvragen
Meldingen van bijwerkingen beter afhandelen

Werkwijze

1
Gemakkelijk leren met cursusmaterialen
De e-learning omvat teksten, video’s en downloads met concrete praktijksituaties.
2
Tussentijdse toets(en)
De studiestof wordt geëxamineerd. (u ontvangt direct feedback om het leereffect te vergroten)
3
Eindtoets
Na het correct afronden van de e-learning ontvangt u een certificaat van voltooiing.
€450 / gebruiker
E-learning kopen
Neem contact op met sales om de mogelijkheden te bespreken.
E-learning

Bijwerkingen melden en risk management

Nu kopen