Inleiding
Inleiding
Enkele kernbegrippen
Het verschil tussen reclame en informatie
Het verschil tussen reclame en informatie - deel 2
Eisen aan reclame
Voorbeeld SmPC
Eisen aan reclame - deel 2
Voorbeeld volledigheid en nauwkeurigheid
Eisen aan reclame - deel 3
Voorbeeld rooskleurig voorspiegelen
Eisen aan reclame - deel 4
Voorbeeld medisch hulpmiddel
Eisen aan reclame - deel 5
Eisen aan reclame - deel 6
Eisen aan mondelinge en schriftelijke reclame
Voorbeeld schriftelijke reclame
Eisen aan mondelinge en schriftelijke reclame - deel 2
Eisen aan informatie
Eisen aan informatie - deel 2
Uitingen
Enkele kernbegrippen
Enkele kernbegrippen - deel 2
Geschenken
Kortingen
Monsters
Dienstverlening
Dienstverlening - deel 2
Dienstverlening - deel 3
Sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties
Financiële relaties en sponsoring
Financiële relaties en sponsoring - deel 2
Transparantieregister Zorg
Financiële relaties
Ten slotte
Ten slotte

Inhoud van de e-learning

Code geneesmiddelenreclame

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

32
Onderdelen
57
minuten

Informatie

Deze nascholing geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelen-reclame. Met name de CGR Gedragscode is in dit kader belangrijk. De regels voor reclame-uitingen en gunstbe- toon zijn op heldere en overzichtelijke wijze samengevat en toegelicht. Aan de hand van praktische vragen en casuïstiek leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen. Daarnaast komen de rol en taken van de diverse toezichthouders (IGZ, CGR) in dit veld en de overige formaliteiten waarmee u te maken krijgt, ruimschoots aan bod. Deze nascholing is gebaseerd op de actuele stand van zaken en is geschreven voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

Leerdoelen

Wie kwalificeert als ‘beroepsbeoefenaar’
Het verschil tussen reclame en informatie en waarom dit belangrijk is
Aan welke eisen reclame moet voldoen
Aan welke eisen informatie moet voldoen
Wat wordt verstaan onder gunstbetoon
De uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon en de vereisten daarvoor
De regels voor gastvrijheid tijdens bijeenkomsten en manifestaties
De regels voor relaties met niet-beroepsbeoefenaren, sponsoring en wetenschappelijke prijzen
De regels voor meldingen aan het Transparantieregister Zorg

Toonaangevende bedrijven bieden code geneesmiddelenreclame cursus aan hun personeel aan.

Docent

Marloes Meddens-Bakker is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het geneesmiddelenreclamerecht. Vanuit haar eigen kantoor MOON legal & compliance staat zij geneesmid...

Bekijk volledige profiel
Koop e-learning
€450 / licentie