Inleiding
Inleiding
Enkele kernbegrippen
Het verschil tussen reclame en informatie
Het verschil tussen reclame en informatie - deel 2
Eisen aan reclame
Voorbeeld SmPC
Eisen aan reclame - deel 2
Voorbeeld volledigheid en nauwkeurigheid
Eisen aan reclame - deel 3
Voorbeeld rooskleurig voorspiegelen
Eisen aan reclame - deel 4
Voorbeeld medisch hulpmiddel
Eisen aan reclame - deel 5
Eisen aan reclame - deel 6
Eisen aan mondelinge en schriftelijke reclame
Voorbeeld schriftelijke reclame
Eisen aan mondelinge en schriftelijke reclame - deel 2
Eisen aan informatie
Eisen aan informatie - deel 2
Uitingen
Enkele kernbegrippen
Enkele kernbegrippen - deel 2
Geschenken
Kortingen
Monsters
Dienstverlening
Dienstverlening - deel 2
Dienstverlening - deel 3
Sponsoring van bijeenkomsten en manifestaties
Financiële relaties en sponsoring
Financiële relaties en sponsoring - deel 2
Transparantieregister Zorg
Financiële relaties
Ten slotte
Ten slotte

Inhoud van de e-learning

Code geneesmiddelenreclame

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

32
Onderdelen
57
minuten

Informatie

Deze nascholing geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelen-reclame. Met name de CGR Gedragscode is in dit kader belangrijk. De regels voor reclame-uitingen en gunstbe- toon zijn op heldere en overzichtelijke wijze samengevat en toegelicht.

Aan de hand van praktische vragen en casuïstiek leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen.

Daarnaast komen de rol en taken van de diverse toezichthouders (IGZ, CGR) in dit veld en de overige formaliteiten waarmee u te maken krijgt, ruimschoots aan bod. Deze nascholing is gebaseerd op de actuele stand van zaken en is geschreven voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

Leerdoelen

Inzicht verkrijgen in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame en gunstbetoon
Aan de hand van vragen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, leren de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen
Kennis opdoen over de rol en taken van de toezichthouders in dit veld (IGJ en CGR)
Begrijpt u de samenhang tussen de wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame en de zelfregulering
Kent u het verschil tussen informatie en reclame en kunt u benoemen wie reclame voor receptgeneesmiddelen mogen ontvangen
Weet u hoe het toezicht op geneesmiddelenreclame is geregeld en kent u de sancties die op overtreding van de reclameregels staan
Kent u de belangrijkste regels waaraan uitingen over geneesmiddelen moeten voldoen, zowel als het gaat om promotionele uitingen (reclame) als om informatieve uitingen
Weet u wat u wel en niet mag communiceren en waaraan u moet denken bij het opstellen van schriftelijke uitingen

Toonaangevende bedrijven bieden code geneesmiddelenreclame cursus aan hun personeel aan.

Docent

Marloes is advocaat sinds 2007. Zij werkte ruim acht jaar bij een gerenommeerd nichekantoor op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Hier specialiseerde zij zich in het...

Bekijk volledige profiel
Koop e-learning
€450 / licentie