Code geneesmiddelen reclame: Regels en Praktijk

Deze nascholing geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelen-reclame. Met name de CGR Gedragscode is in dit kader belangrijk. De regels voor reclame-uitingen en gunstbe- toon zijn op heldere en overzichtelijke wijze samengevat en toegelicht. Aan de hand van praktische vragen en casuïstiek leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen. Daarnaast komen de rol en taken van de diverse toezichthouders (IGZ, CGR) in dit veld en de overige formaliteiten waarmee u te maken krijgt, ruimschoots aan bod. Deze nascholing is gebaseerd op de actuele stand van zaken en is geschreven voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.