Onderdeel

Positie verpleegkundigen en controle

Positie verpleegkundigen ...

Positie verpleegkundigen

  • Niet alle verpleegkundigen zijn dus beroepsbeoefenaar; wees hier kritisch op!
  • Alleen de genoemde groepen verpleegkundigen worden beschouwd als beroepsbeoefenaren. Andere verpleegkundigen worden als publiek beschouwd.
    Wel is er een mogelijkheid dat deze verpleegkundigen in het kader van een wetenschappelijke bijeenkomst ook gastvrijheid (en dus gunstbetoon) ontvangen. Dat komt ter sprake in deel 2 (‘Gunstbetoon’) van deze e-learning.

Controle

Als u niet zeker weet of iemand bijvoorbeeld een verpleegkundige met voorschrijfbevoegdheid of een physician assistant is, kunt u dit controleren via het BIG-register.

Reclame en gunstbetoon in de richting van het publiek is niet toegestaan. Bij een uiting waarin UR-geneesmiddelen worden genoemd moet dus altijd de doelgroep goed in de gaten worden gehouden:

  • Indien de doelgroep ook bestaat uit niet-beroepsbeoefenaren is uitsluitend informatie toegestaan
  • Indien de doelgroep uitsluitend bestaat uit beroepsbeoefenaren is ook reclame toegestaan