Code geneesmiddelen reclame: Regels en Praktijk

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

Trending

Beschrijving

Momenteel zijn wij druk bezig met actualiseren van de e-learnings. Om deze reden zijn de e-learnings tijdelijk niet beschikbaar.

Leerdoelen

Inzicht verkrijgen in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame en gunstbetoon
Aan de hand van vragen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, leren de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen
Kennis opdoen over de rol en taken van de toezichthouders in dit veld (IGJ en CGR)
Begrijpt u de samenhang tussen de wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame en de zelfregulering
Kent u het verschil tussen informatie en reclame en kunt u benoemen wie reclame voor receptgeneesmiddelen mogen ontvangen
Weet u hoe het toezicht op geneesmiddelenreclame is geregeld en kent u de sancties die op overtreding van de reclameregels staan
Kent u de belangrijkste regels waaraan uitingen over geneesmiddelen moeten voldoen, zowel als het gaat om promotionele uitingen (reclame) als om informatieve uitingen
Weet u wat u wel en niet mag communiceren en waaraan u moet denken bij het opstellen van schriftelijke uitingen

Docenten

Er zijn geen docenten beschikbaar.

Cursus Inhoud

Uitklappen

Werkwijze

De online nascholing bestaat uit een studietekst en video’s waarin onder meer concrete praktijksituaties worden beschreven. De studiestof wordt geëxamineerd door middel van meerkeuzevragen. Tijdens het maken van deze vragen ontvangt de cursist direct feedback op zijn/haar antwoorden. Hierdoor wordt het leereffect vergroot.

Code geneesmiddelen reclame: Regels en Praktijk

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

Trending

Deze e-learning omvat:

On-demand video
2 uur
Artikelen
40
Toegang
1 jaar

Starter

€450,-

/ gebruiker
1-10 gebruikers
Online beheersysteem

Team

€395,-

/ gebruiker
10+ gebruikers
Online beheersysteem

Advanced

Custom

/ gebruiker
20+ gebruikers
Online beheersysteem