Test

Code geneesmiddelenreclame

Code geneesmiddelen reclame: Regels en Praktijk

Deze nascholing geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelen-reclame. Met name de CGR Gedragscode is in dit kader belangrijk. De regels voor reclame-uitingen en gunstbe- toon zijn op heldere en overzichtelijke wijze samengevat en toegelicht. Aan de hand van praktische vragen en casuïstiek leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen. Daarnaast komen de rol en taken van de diverse toezichthouders (IGZ, CGR) in dit veld en de overige formaliteiten waarmee u te maken krijgt, ruimschoots aan bod. Deze nascholing is gebaseerd op de actuele stand van zaken en is geschreven voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

Inducements: Rules & Practice

Learning objectives

After completing this e-learning:

Methods

In this course, the authors largely present the subject matter through video clips, whereby they also use PowerPoint presentations. The video clips are interspersed with study text and sample questions. The sample questions do not count towards your score.

At the end of the course, there is a final test. In order to pass the course, you must answer 70% of the questions of the final test correctly. The first answer you provide counts towards your score.

You can pause at any time: the programme saves your data, and when you log in again, you can continue where you left off.

This course takes approximately 90 minutes.

Pharmaceutical advertising: Rules & Practice

Learning objectives

After completing this e-learning:

Method

In this course, the authors largely present the subject matter through video clips, whereby they also use PowerPoint presentations. The video clips are interspersed with study text and sample questions. The sample questions do not count towards your score.

At the end of the course, there is a final test. In order to pass the course, you must answer 75% of the questions of the final test correctly. The first answer you provide counts towards your score.

You can pause at any time: the programme saves your data, and when you log in again, you can continue where you left off.

This course takes approximately two hours.

Pharmaceutical advertising: general principles

At the start of this course, both authors introduce themselves to you through the following video. They indicate what you should expect from this course.

Bijwerkingen melden en risk management

Algemene cursusinformatie

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-learning:

Werkwijze

Deze cursus bestaat uit een studietekst die wordt afgewisseld met voorbeeldvragen. De voorbeeldvragen tellen niet mee voor uw score. Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets. Om voor de cursus te slagen, moet u 75% van de vragen in de eindtoets correct beantwoorden. Het eerst gegeven antwoord telt mee voor uw score. 

U kunt op elk moment pauzeren: het programma bewaart uw gegevens en als u weer inlogt, komt u direct terug waar u was gebleven.

In de cursus worden ook enkele reflectievragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u te laten nadenken over bepaalde onderwerpen. Deze vragen worden niet beoordeeld en u krijgt er ook geen feedback op. Ze tellen niet mee voor uw score.

De gehele cursus neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Auteurs:

Review: