CGR: Regels en praktijk

Inzicht in wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame

 • Cijfer: 4.7/5
 • 257 cursisten
 • Nederlands

€395

Deze e-learning omvat:

 • 2 uur on-demand video
 • +40 artikelen
 • 1 jaar toegang

Traint u meer dan 10 mensen?

Geef uw team toegang tot CEFI For Teams

Topbedrijven gingen u voor

Beschrijving

Deze nascholing geeft u inzicht in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelen-reclame. Met name de CGR Gedragscode is in dit kader belangrijk. De regels voor reclame-uitingen en gunstbe- toon zijn op heldere en overzichtelijke wijze samengevat en toegelicht. Aan de hand van praktische vragen en casuïstiek leert u de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen. Daarnaast komen de rol en ta- ken van de diverse toezichthouders (IGZ, CGR) in dit veld en de overige formaliteiten waarmee u te maken krijgt, ruimschoots aan bod. Deze nascholing is gebaseerd op de actuele stand van zaken en is geschreven voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

Werkwijze

De online nascholing bestaat uit een studietekst en video’s waarin onder meer concrete praktijksituaties wor- den beschreven. De studiestof wordt geëxamineerd door middel van meerkeuzevragen. Tijdens het maken van deze vragen ontvangt de cursist direct feedback op zijn/haar antwoorden. Hierdoor wordt het leereffect vergroot.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in de wetgeving en zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame en gunstbetoon
 • Aan de hand van vragen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, leren de regels op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen.
 • Kennis opdoen over de rol en taken van de toezichthouders in dit veld (IGJ en CGR).

Cursusinhoud

 • Geneesmiddelenreclame
 • Gunstbetoon
 • Wet- en regelgeving
 • Definitie reclame

Docenten

Mr. M.H. Schutjens

Jurist farmaceutisch recht

Mr. dr. M. de Bruin

Jurist farmaceutisch recht